Новости

Узагальнення стану роботи Прилуцької місцевої прокуратури з вирішення звернень і запитів,прийому громадян, забезпечення доступу до публічної інформації за І квартал 2018 року.

Протягом січня-липня 2018 року до Прилуцької місцевої прокуратури та відділів надійшло 384 звернення та 3 запити на надання інформації, за аналогічний період 2017 року – 316 звернень та 2 запити на надання інформації.

Протягом першого півріччя 2017 року задоволено всього 3 звернення,які надійшли з питань досудового розслідування, в той час у першому півріччі 2018 року звернення не задовольнялися. Вказане свідчить про належне забезпечення стану законності на території регіону.

Щодо категорії вирішених та задоволених звернень протягом першого півріччя 2018 року:


  • з питань досудового розслідування -163, від учасників кримінального провадження – 49, на дії і рішення слідчих поліції – 39, на дії і рішення процесуальних керівників – 3;
  • з питань участі у кримінальному провадженні в суді – 1;
  • про права дітей – 1;
  • з питань додержання законодавства при виконанні рішень судів та інших органів – 1;
  • з питань нагляду додержання кримінального-виконавчого законодавства – 4;
  • з кадрових питань – 1.


Загалом прокурори Прилуцької місцевої прокуратури дотримуються порядку та строків під час розгляду звернень. Відповіді на звернення надаються з посиланням на норми закону, що регулюють підняті авторами питання, при відмові в задоволенні звернення – роз’яснюється порядок оскарження прийнятого рішення.

Повторно звернення на раніше прийняті рішення тієї ж прокуратури до Прилуцької місцевої прокуратури протягом першого півріччя 2018 року, як і в 2017 році не надходили.

Крім цього, протягом першого півріччя поточного року повернуто заявникам 5 звернень та 1 залишено без розгляду.

При аналізі повернених звернень варто зазначити, що прокурорами ґрунтовно аргументовано з яких підстав воно повернуто заявнику без розгляду, з посиланням на вимоги чинного законодавства котрі не дотримані авторами.

Також за звітний період 1 звернення залишено без розгляду на підставі вмотивованого рапорту прокурора, оскільки відповідно до ст. 8 Закону України «Про звернення громадян» письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.

Звернення народних депутатів України, Героїв України, Радянського Союзу, Соціалістичної праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни, неповнолітніх, учасників АТО до Прилуцької місцевої прокуратури на надходили.

Протягом першого півріччя 2018 року до Прилуцької місцевої прокуратури надійшло 3запити про надання доступу до публічної інформації. На 1 запит надано роз’яснення та на 2 – відповіді у визначений законом термін.

Запити обліковано відповідно до вимог наказу Генеральної прокуратури України «Про організацію діяльності органів прокуратури України з особистого прийому, розгляду звернень та забезпечення доступу до публічної інформації».

Запитувачі інформації повторно, у зв’язку з неповнотою наданої запитуваної інформації, не зверталися.

Скарги щодо ненадання відповіді на запити про доступ до публічної інформації до прокуратури та суду не надходили.

Поруч з цим, на сайті Прилуцької місцевої прокуратури розміщено інформацію, передбачену ст. 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації». Забезпечено наявність у місцевій прокуратурі та відділах інформації про порядок складання, подання запиту на публічну інформацію, оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації, графік прийому громадян та запитувачів інформації, номери телефону, факсу, електронну адресу та іншу необхідну інформацію.

Керівником Прилуцької місцевої прокуратури забезпечено особистий прийом громадян, в тому числі за місцями їх проживання. Протягом першого півріччя 2018 року особисто керівником та його заступниками щомісяця здійснювався виїзний прийом громадян відповідно до складеного та затвердженого графіку.

Протягом першого півріччя 2018 року на особистому прийомі громадян прокурорами місцевої прокуратури прийнято 163 звернення громадян з різних питань, особисто керівником – 39 , в тому числі 7 в’язнів.

Загалом облікова дисципліна, працівниками Прилуцької місцевої прокуратури, під час організації роботи з розгляду звернень, своєчасності, об’єктивності та повноти внесення статистичних даних до ІАС «ОСОП», не порушується.

Варто зазначити, що протягом першого півріччя 2018 року, в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року, збільшилася загальна кількість звернень, що надійшли на адресу Прилуцької місцевої прокуратури та її відділів, з питань досудового розслідування.

Проте надходження звернень, вирішення яких не відноситься до компетенції органів прокуратури, залишається майже на рівні з аналогічним періодом минулого року.

У зв’язку з мінами в законодавстві, ще від 2014 року змінено повноваження прокурора. Згідно чинного Закону України «Про прокуратуру», на органи прокуратури покладаються такі функції:

підтримання державного обвинувачення в суді;

представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених законом;

нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство;

нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян.

Перелік повноважень є вичерпним.

Поруч з цим, проаналізувавши характер звернень котрі надходять до Прилуцької місцевої прокуратури варто зазначити, що більш ніж четверта частина громадян звертається за роз’ясненням законодавства та з питань, котрі не відносяться до компетенції органів прокуратури.

Також, важливо наголосити, що Конституцією України гарантовано право отримання правової допомоги населенню. Для забезпечення Конституційних прав громадян на правову допомогу в нашому регіоні функціонує:

Прилуцьке бюро правової допомоги

м. Прилуки, вул. Гімназична, 94

тел. 0 800 213 01 03, (04637) 5 07 70, (04637) 5 03 043.

Центр надання безоплатної первинної правової допомоги створений Прилуцькою міською радою

м. Прилуки, вул. Незалежності, 82 кімната 18

тел. (04637) 3 20 27